Är verkligen leksakerna giftiga

Vår oro för vilka gifter våra barn utsätts för är befogad och att rubriker som ”Så giftiga är dina barns leksaker” förekommer i media inför jul är ingen tillfällighet. Men är verkligen leksakerna giftiga?

Alla föremål och material, naturliga som konstgjorda, är uppbyggda av kemiska föreningar. För att minimera risken att vi som konsumenter utsätts för hälsorisker på grund av dessa, finns det regler. Av alla produkter du omges av i din vardag är leksakerna den mest reglerade. Det är därför svårt att föreställa sig att det i Sverige är möjligt att köpa en ”giftig” leksak.

Visste du till exempel att en plastsked för att (låtsas)mata en docka har striktare krav på sig än en riktig plastsked som är avsedd att stoppa i barnets mun? Liksom maskeradkläder för barn gentemot de kläder barn har på sig dagligen?

En leksaksflöjt omfattas av strängare regler än ett riktigt instrument som ett barn spelar på. Gummileksaker har striktare krav än de latexhandskar som barn kan använda när de målar. En dockservis är hårdare reglerad än en riktig kopp. Exemplen är många.

Medlemmarna i Lek & Babybranschen strävar ständigt efter att uppfylla alla krav som ställs i standarder, förordningar och direktiv som reglerar vår bransch. Majoriteten av de svenska företagen går ibland även längre än vad lagstiftningen kräver.

- Vi uppmuntrar till marknadskontroller och är tacksamma över att leksaker som inte lever upp till alla krav tas bort från marknaden. Myndigheterna gör stickprovskontroller med fokus på att hitta brister. Därför blir det missvisande när man till exempel skriver att var sjunde leksak innehåller för höga halter av farliga ämnen, säger Jennifer Rydén Englund, vd i Lek & Babybranschen.

Att påstå att leksaker är giftiga är därför inte bara felaktigt, det skrämmer upp och vilseleder konsumenterna på ett obefogat sätt.

- Köp leksaker som har CE-märkning. Då ska du som konsument känna dig trygg oavsett om leksaken är tillverkad inom eller utanför EU. CE-märket bekräftar nämligen att leksaken uppfyller kraven i gällande EU-lagstiftning, säger Jennifer Rydén Englund och uppmanar till försiktighet vid nätshopping utanför EU.

- Köper du från en aktör utanför EU så är det du som är importör och har ansvaret om något händer med produkten eller om ett barn blir skadat.