GÄLLANDE UTVECKLINGEN AV CORONAVIRUSET (COVID-19)

Lek & Babybranschen bevakar händelseförloppet och utvecklingen av coronaviruset (Covid-19). Vi befinner oss alla i en ny och utmanande situation. Vi förstår att ni just nu har stort fokus på era medarbetare och kunder. För oss är ni som medlemmar högsta prioritet och vi är mån om er hälsa och välbefinnande.
 
Utvecklingen sker fort och tuffa beslut behöver tas. Det är en ovanlig situation för oss alla. Lek & Babybranschen påverkas som övriga kraftigt av effekterna av coronaviruset (Covid-19). Regeringen har öppnat upp för möjligheten för företag att införa korttidsarbete med statligt stöd. Detta för att mildra dem ekonomiska effekterna.
 
Lek & Babybranschen ställer sig positiva till regeringens besked. Förslaget om korttidspermittering innebär att färre av våra medlemmar kommer att behöva varsla om uppsägning. Vår förhoppning är att förslaget kommer att innebära att färre i vår bransch kommer att förlora jobbet och vi hoppas att förslaget gör det möjligt för våra medlemsföretag att fortsatt kunna driva sina verksamheter.
 
Innan du tar beslut att korttidspermittera är det viktigt att du som arbetsgivare kontaktar din fackförening och ser över ditt kollektivavtal.

Vi uppmuntrar våra medlemmar att informera ert ombud proaktivt om era planer. Överenskommelsen om korttidspermittering är mellan fack och arbetsgivare.

Styrelsen i Lek & Babybranschen