information om inslaget om Plastlarm 

Man måste ha kontroll över vilken plast som har tagits in för återvinning om man ska använda den i leksaker.
 
Även inom leksaksbranschen är hållbar avfallshantering och en cirkulär ekonomi i fokus, men vi kan självklart aldrig kompromissa när det gäller leksakernas säkerhet. Lek & Babybranschens medlemmar prioriterar leksakernas säkerhet och investerar tid och pengar för att se till att deras leksaker är säkra för barn att leka med.

EU har strikt lagstiftning för leksakers säkerhet, bland annat om vilka ämnen som får finnas i leksaker. Dessa regler har överenskommits på vetenskaplig grund och innehåller en ”buffert” som tillför en extra säkerhetsmarginal. Tyvärr ignorerar vissa oseriösa handlare reglerna - det är därför effektiv marknadsövervakning är nödvändig för att säkerställa att osäkra leksaker inte kommer i barns händer.

Rapporten "Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste in New Products" lyfter fram den hållbarhetsutmaning som leksakstillverkarna ställs inför. Det handlar om att finna möjliga och säkra alternativ till att använda jungfrulig plast, samtidigt som man uppfyller de strikta kraven i Leksaksdirektivet och annan relevant EU-lagstiftning.

En sak är klar: oavsett vilken källa material kommer från gör Lek & Babybranschens medlemmar allt vad den kan för att se till att deras leksaker är säkra för barn att leka med.