Lägg undan mobilen på Alla Barns dag och lek - det är livsviktigt!

Lördag 25 april 2020 vill vi att hela Sverige lägger sina mobiler på hyllan eller i mobillådan  och släcker ner sina skärmar. Då firas nämligen Alla Barns dag - en dag då vi hyllar lekens betydelse för barns utveckling.

Flera studier visar att unga rör sig allt mindre och att läsningen går ner bland både barn och vuxna. Samtidigt börjar svenskarna mer och mer reflektera och vilja minska mobilanvändning och skärmtid eftersom det tar tid från annat. Forskningen visar dessutom hur viktigt det är med lek och rörelse för barns utveckling, men det glöms ofta bort av de vuxna i en stressig vardag. 

För att lyfta hur viktig leken är för barns utveckling och hälsa skapades Alla Barns dag, en dag som firas sista lördagen i april varje år, första gången firades den 27 april 2019. Det är en dag då vi vill få så många som möjligt, ung som gammal, att för en stund lämna sina mobiler och skärmar och istället ta sig tid att leka och ha kul tillsammans. Initiativtagare är branschorganisationen Lek & Babybranschen. 
Alla Barns dag firas nästa gång 25 april 2020.

Aktuella studier
I dagarna kom bland annat Världshälsoorganisationen, WHO, ut med en ny stor studie som visar att bara en av fem unga rör sig tillräckligt mycket. Ungdomar bör röra på sig minst en timme om dagen, enligt WHO:s rekommendationer. Enligt studien krävs akuta åtgärder. Läget är allvarligt eftersom unga måste vara fysiskt aktiva, bland annat för att minska risken för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och viktuppgång.

Andra studier visar att barn och ungas läsning och läsförståelse minskar och att föräldrar inte läser högt för sina barn i lika stor utsträckning som förr.

Enligt Johan Unenge, Barnboksakademin minskar läsande som sysselsättning i alla grupper, även bland vuxna. Han tror att orsaken till det sjunkande läsintresset är att det är mycket annat som konkurrerar (SVT 23/3-19).
– Skolan har som ansvar att göra barn läskunniga men barnen måste även läsa på fritiden och det är föräldrarnas ansvar. Det är bara hälften så många som läser godnattsaga för sitt barn om man jämför med för några år sedan, säger Johan Unenge.

Leken är viktig och har stor betydelse för barnets lärande och utveckling. I leken lär sig barnen sina sociala, kognitiva, emotionella och kommunikativa förmågor.
– Det är genom lek som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor, menar barnpsykolog Sofia Bidö (leg. psykolog och leg. psykoterapeut, verksamhetschef för Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling).
Att barn får leka och utvecklas är dessutom en rättighet enligt Barnkonventionen.