Lek & Babybranschen har blivit en "peppare".

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Peppare är ett nätverk av organisationer och privatpersoner som aktivt ställer sig bakom deras vision och som vill vara med och bidra till att förverkliga den.

Då vi som bransch arbetar mycket med att informera om hur viktigt det är med leken och att barnen rör sig ser vi det här som ett självklart samarbete.